Nie można karać kobiet, które wybierają macierzyństwo

Cały system jest dyskryminujący i przenosi nierówności z rynku pracy. Na starcie kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie za tę samą pracę. Różnice nasilają się z chwilą przejścia na emeryturę i trwają do końca życia. Połowa polskich emerytów otrzymuje 2200 zł miesięcznie lub mniej. W przypadku emerytek mediana jest mniejsza i wynosi 1500 zł - o tym, jak system emerytalny zwiększa nierówności w Wysokich Obcasach mówili Dariusz Standerski i Filip Konopczyński.