O mnie

Urodziłem się w Wielkopolsce, dorastałem w Rożnowie koło Obornik. W Poznaniu chodziłem do liceum i dostałem pierwszą pracę.

Skończyłem ekonomię i prawo w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW. Moje specjalizacje to ekonomia sektora publicznego, ekonomia międzynarodowa, prawo finansów publicznych i prawo samorządu terytorialnego.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałem w Radzie Miasta Poznania jako doradca radnych, w biurach prawnych w Sejmie RP jako legislator-stażysta. Od 2012 do 2015 roku byłem związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, od 2014 roku jako kierownik projektów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego i polityki miejskiej. Od 2015 jestem analitykiem Fundacji Kaleckiego, a od czerwca 2017 członkiem zarządu Fundacji. W 2015 roku brałem udział w projektach badawczych Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu i Narodowego Uniwersytetu Kijowskiego. W marcu 2017 roku zacząłem roczną pracę badawczą w ramach stypendium na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od 2016 roku pracuję w projektach naukowych Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, gdzie obecnie prowadzę zajęcia i jestem doktorantem. Dodatkowo pełnię funkcję pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich i członka komisji jakości kształcenia. W 2017 roku zacząłem pracę jako zastępca dyrektora, a następnie dyrektor programowy w Instytucie Myśli Demokratycznej.


W 2014 roku założyłem Stowarzyszenie Kooperacja Miejska, którego przewodniczącym byłem do roku 2018. Od 2016 roku w charakterze eksperta uczestniczę w pracach legislacyjnych dotyczących przeciwdziałania marnowaniu żywności. W lutym 2019 roku wstąpiłem do partii Wiosna Roberta Biedronia, gdzie pełnię funkcję dyrektora programowego i członka Rady Krajowej.